یکشنبه , ۳ دی ۱۴۰۲
Sunday 24 December, 2023 17:30
Week 14 IPL 2023-2024

Timeline

 
90'

Player statistic

    39' Mohammad Reza Rezaei
Giorgi Gvelesiani 45'    
    47' Amir Masood SarAbadani
    47' Hossein Godarzi
Ali Nemati 62'    
Giorgi Gvelesiani 81'    
Omid Alishah 87'    

Additional information

Referee
Nazemi
Referee 1
FarhadPoor
Referee 2
Abdollahi
Video Highlights

Top