سه شنبه , ۴ خرداد ۱۳۸۹
Tuesday 25 May, 2010 17:30
Week 22 Azadegan League 2009-10 Group A
Takhti Tabriz

Timeline

 
90'

شهردارى تبريز: جى يووا آزودو (۱۴)، على درخشان(۱۵)، حبيب گردانى(۱۷)، ابراهيم ابرقويى(۱۴)، روح الله بهرامى(۱۵)، رسول پيرزاده(۱۴) از دقيقه ۷۳ حسن نجفى، رسول عليزاده(۱۴)، محمد سهيمى(۱۵) از دقيقه ۷۶ بابك حاتمى، دوسانتوز(۱۴)، سهراب انتظارى(۱۳) از دقيقه ۶۰ محمد آقا محمدى(۱۲)، على كريمى (۱۷)
سرمربى: اكبر ميثاقيان(۱۸)

كاوه تهران: كاسپاروف(۱۱)، محمد ابراهيم خسروى(۱۰)، مهدى كريمى(۱۱)، حسين شهبازى(۱۰)، سيامك كوروش(۱۲)، على لشكرى(۱۰)، مهدى كيوان منش(۱۶)، ميثم صالحه شوشترى(۱۱) از دقيقه ۸۰ مصطفى مهدوى كيا، محمد رجبعلى نيا(۱۶) از دقيقه ۷۵ حسين كريمى، فرهاد بوستانى(۱۲) از دقيقه ۶۵ على ابوالفتحى، گالوسك پطروسيان(۱۲)
سرمربى: حسين فركى(۱۴)

Top