سه شنبه , ۴ خرداد ۱۳۸۹
Tuesday 25 May, 2010 17:30
Week 22 Azadegan League 2009-10 Group A
Takhti BandarAbbas

Timeline

 
90'

شهردارى بندرعباس: آرمان شهدادنژاد(۱۴)، على كردى(۱۵)، على ولى خانى(۱۳)، عبدالكريم كولى بالى(۱۵)، اميد ابراهيمى(۱۵)، تورج رجايى(۱۷)، جابر نصيرى(۱۳) از دقيقه ۶۸ عباس اسدى، اميرحسين محمدى(۱۴)
قادر افكارى(۱۳) از دقيقه ۴۶ يونس باقى زاده، حسين حجازى پور(۱۳)، محسن رزم پوش(۱۴) از دقيقه ۶۲ مهرداد آوخ
سرمربى: سامپا(۱۵)

پيام مخابرات: مجتبى افشارى(۱۷)، سيد كاظم حيات منش(۱۲)، على جوكار(۱۳)، حميدرضا فرحناك(۱۴)، محمد جواد زارعى(۱۳) از دقيقه ۷۰ مسعود ريگى، محمد هاشمى(۱۴)، سيدمحمدجواد شهدايى(۱۵)، احمد امينى فر(۱۳)، هادى مرادى(۱۲)، سلمان شهبازى(۱۴) از دقيقه ۸۵ محمد صادق احمدى، مصطفى كارگشا(۱۵) از دقيقه ۷۳ مهرداد علمدار
سرمربى: محمد عباسى(۱۶)

Top