جمعه , ۲۱ خرداد ۱۳۸۹
Friday 11 June, 2010 17:15
Week 23 Azadegan League 2009-10 Group A
Hafezieh Shiraz

Timeline

 
90'

پيام مخابرات: مجتبى افشارى (۱۵)، مسلم قنواتى (۱۴)، على جوكار (۱۴)، سيدمحمد جواد شهدايى (۱۳)، رضا شهابدار (۱۳) از دقيقه ۵۷ حميد فرحناك (۱۲)، احسان راستى (۱۷)، اسماعيل اوليايى (۱۴)، محمدجواد زارعى (۱۷)، هادى مرادى (۱۴)، مصطفى كارگشا (۱۴) از دقيقه ۸۱ احمد امينى فر، سلمان شهبازى (۱۲) از دقيقه ۵۸ مهرداد علمدارى
سرمربى: محمد عباسى (۱۷)

ايرانجوان بوشهر: محمود بحرينى (۱۲)، مجيد كاويانپور (۱۲)، مهرداد ابتدايى (۱۳)، ياسر مير فندرسكى (۱۳)، محمد طارمى (۱۴)، احتشام ساسانى (۱۷)، مهدى سيفى (۱۳)، محسن قاعدپورى (۱۴) از دقيقه ۹۱ داود دشت پورى، سعيد كوزه گر (۱۳) از دقيقه ۶۸ اوجنگ منجن گو، حكيم حزباوى پور (۱۴)، حسين خسروى (۱۲) از دقيقه ۸۰ حسين پودرى
سرمربى: عبدالرحيم خرمزى

Top