چهارشنبه , ۲۶ خرداد ۱۳۸۹
Wednesday 16 June, 2010 17:15
Week 24 Azadegan League 2009-10 Group A
Takhti Doroud

داماش دورود: جوزف مندز (۱۳)، عليرضا محرابى (۱۲)، مرتضى غلامعلى تبار (۱۲)، ايوان درا گسوويچ (۱۳)، ميلاد نصرتى (۱۵)، محمد ميرترابى (۱۳)، افشين اسماعيل زاده (۱۳) از دقيقه ۸۵ ميلاد ميرترابى، مهرزاد كفشگرى (۱۲)، عليرضا افضلى (۱۳) از دقيقه ۶۷ احسان خرسندى، حامد كيانى (۱۲)، محمدصادق طاهرى (۱۲) از دقيقه ۷۰ بهمن داستانى
سرمربى: داركو دراكوويچ (۱۱)

مس رفسنجان: فابيو كارواليو (۱۵)، نادر فتح اللهى (۱۴)، سكو خفانو (۱۵)، شجاع خليل زاده (۱۷) مصطفى محمدى (۱۴)، حسين فيوجى (۱۰) از دقيقه ۷۰ عدنان دلفى، حامد سليمانى (۱۶)، كارلوس سالازار (۱۵)، رسول الهى مقدم (۱۴) از دقيقه ۴۲ اسماعيل كيانى، محمدرضا سمعيان (۱۴) و محمد عزيزى (۱۶)
سرمربى: اكبر زبردست (۱۹)

Top