جمعه , ۱۹ فروردین ۱۳۹۰
Friday 08 April, 2011 16:00
Week 22 Azadegan League 2010-11 Group B
Hafezieh

Timeline

 
90'

Player statistic

Bahman Dastani    
    Hamed Mahmoodi
Rohollah Rezaei    
    1' Jafar Bazri
Masood Rigi 14'    
Hassan Faraji Moghaddam 54'    
Bahman Dastani 62'    

Additional information

Referee
Kamani
Referee 1
Najafi
Referee 2
Ebrahimi

پيام مخابرات فارس: محمد امين صنايعى، احتشام ساسانى، احمد امينى فرد، مصطفى عابدى، مرتضى گلشن، مسعود ريگى، بهمن داستانى از دقيقه ۸۷ سهيل نيك نام، على حسينى، روح الله رضايى از دقيقه ۷۹ مهرداد علمدارى، حسن فرجى، عليرضا زندوى از دقيقه ۷۴ خسرو رشيدى
سرمربى: اصغر اكبرى

فولاد يزد: ايمان نخودساز، حامد محمودى، مجتبى زارع، احمد سعيدى، حسين شاهواروقى، حميدرضا رعيتى، مجيد لامعى از دقيقه ۶۵ اسماعيل رفيعى، امير امينى فر از دقيقه ۴۰ مصطفى مهدوى كيا، حسين رحيمى از دقيقه ۸۰ رسول غفارى، جعفر بذرى و محسن زارع زاده
سرمربى: مجيد باقرى نيا

Top