پنجشنبه , ۲۵ فروردین ۱۳۹۰
Thursday 14 April, 2011 17:00
Week 30 IPL 2010-2011
Fooladshahr

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Vahedi
Referee 1
Shakor
Referee 2
Farahani

ذوب اهن : شهاب گردان ، محمدصلصالی ، علی احمدی ، شاهین خیری ، فرشیدطالبی ، حسین ماهینی ، قاسم حدادی فر ، مهدی رجب زاده ،( اسماعیل فرهادی ) ایگور کاسترو(سید محمد حسینی ) ، محمد قاضی ، محمدرضا خلعتبری(امید ابوالحسنی ) .
سرمربی : منصور ابراهیم زاده

شهرداری تبریز : مسعود همامی ، علی انصاریان ، مارسیو رودریگز توم بتا ، محمد ایرانپوریان ، حبیب گردانی ، بابک حاتمی ، محمدرضا ذینال خیری ، محمدرضا طهماسبی ،(علی کریمی ) کارلو ادواردوسواس ، رسول پیرزاده ،(وریا غفوری ) سعید دقیقی
سرمربی : حمید درخشان

Top