پنجشنبه , ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
Thursday 28 April, 2011 18:00
Week 32 IPL 2010-2011
Beheshti Bushehr

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Mombeini
Referee 1
Sokhandan
Referee 2
Davari

شاهین: مجید غلامی،محسن حمیدی،لک چیرا،احمدآل نعمه،محسن ایران نژاد،امجد شکوه مقام،عبدالله کرمی(75-مهدی نوری)، ستار زارع،ایوان پترویچ(89-مسعود نظر زاده)، عباس پور خسروانی وعماد محمد رضا
سر مربی: اکبر میثاقیان

استقلال: محمد محمدی،مهدی امیرآبادی،پژمان منتظری،هادی شکوری، امیر حسین صادقی،فرزاد آشوبی،مجتبی جباری، ایمان مبعلی، آرش برهانی(90+2کیانوش رحمتی)،اسماعیل شریفات (76-فردینعابدینی)وسید مهدی سید صالحی
سرمربی:پرویز مظلومی

Top