جمعه , ۲۶ فروردین ۱۳۹۰
Friday 15 April, 2011 16:00
Week 23 Azadegan League 2010-11 Group B
Shohada Sari

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Mostaghim
Referee 1
Shahin
Referee 2
Hojati Zadeh

صنعت سارى: مهيار حسن نژاد، مسعود حق جو از دقيقه ۶۵ پيمان سيفى، سهيل جماليان، على نوريان از دقيقه ۴۶ كيوان مطهرى، محسن زاهدى، على نجفى، مرتضى ملك خيلى، مهرداد قنبرى از دقيقه ۵۷ عرفان دلفى، ميلاد جهانى، ميلاد محمودى و حسين قهارپور
سرمربى: نادر دست نشان

شيرين فراز: ناناچيلان، سيدهادى موسوى، محمود خميس، حامد زمانى از دقيقه ۱۶ جعفر حيدرى، حسام مقصودى، كريم احمدى، محمدباقر زعفرانى، فرشاد سالاروند، حامد اكبرى از دقيقه ۸۰ هادى نصراللهى، فرزاد ايزد و على حداد از دقيقه ۴۶ سجاد خسروى
سرمربى: رضا مهاجرى

Top