جمعه , ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
Friday 22 April, 2011 16:30
Week 24 Azadegan League 2010-11 Group B
Takhti Mashhad

Timeline

 
90'

Player statistic

Arash RoshaniPoor    
    Mojtaba Zare
Saeed AbdollahPoor    
Arash RoshaniPoor 18'    
    43' Mostafa Cheraghi
Mojtaba Ensafi 58'    
    81' Hamed Mahmoodi
Arash RoshaniPoor 88'    
    89' Mehdi Peykani
Saeed Ganj Khani 91'    
Afshin Daneshian 97'    

Additional information

Referee
Fatahi
Referee 1
Taleghani
Referee 2
Rahimpour

ابومسلم مشهد: سيد محمد حسينى، سعيد چاه جويى، جلال كرمى، مجتبى انصافى، مرتضى فلاحتى، آرش روشنى پور، محمدرضا خرسندنيا از دقيقه ۷۰ سعيد فاطمى، حميد زوهانى از دقيقه ۴۶ سعيد گنج خانى، مسعود ابطحى از دقيقه ۸۰ ايمان نعمت پور، سعيد عبدالله پور وافشين دانشيان
سرمربى: على حنطه

فولاد يزد: ايمان نخودساز، حامد محمودى، جعفر بذرى، مصطفى چراغى از دقيقه ۸۵ مهدى قدوسى، حسن زارع زاده از دقيقه ۷۲ حميدرضا قادريان، حسين شاهواروقى، مهدى پيكانى، حميدرضا رعيتى، مجتبى زارع، حسين رحيمى از دقيقه ۸۸ اسماعيل رفيعى و احمد سعيدى
سرمربى: مجيد باقرى نيا

Top