جمعه , ۲۶ فروردین ۱۳۹۰
Friday 15 April, 2011 16:00
Week 23 Azadegan League 2010-11 Group B
SardarJangal Rasht

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Hajbabaei
Referee 1
H.Seifi
Referee 2
R.Seifi

سپيدرود: حامد طباطبايى، رضا نيك نظر، هادى راستگو، ميثم دوربين، مرتضى جهانچى، مصيب چگينى، ميثم احمدى، محسن رحيمى، اسماعيل رمضانى پور از دقيقه ۸۰ ميثم پسنديده، مهدى آقازاده از دقيقه ۸۳ مهدى عابدى و ميلاد پورصف شكن از دقيقه ۸۳ ميلاد گوهرى نيا
سرمربى: فرهاد حسين پور

داماش دورود: محمود بحرينى، نقى شاهمرادى، مرتضى غلامعلى تبار، ميلاد نصرتى از دقيقه ۸۵ على ابوالفضلى، ميلاد ميرترابى، محمد آقامحمدى از دقيقه ۵۷ افشين اسماعيل زاده، محمد ميرترابى، مهرداد كفشگرى، عليرضا افضلى از دقيقه ۷۰ احسان خرسندى، شاهين مجيدى و لاديگو
سرمربى: اميرحسين پيروانى

Top