یکشنبه , ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
Sunday 15 May, 2011 17:00
Week 33 IPL 2010-2011
Yadegar Imam Qom

Timeline

 
90'

Player statistic

Morteza Hashemi Zadeh    

Additional information

Referee
Khorshidi
Referee 1
Kahori
Referee 2
Kiani

صبا: محمد لک، احمد تقوی، علی میرشفیعیان(67حمید فرزانه)، فرزاد حاتمی(75 علی استواری)، سیدمرتضی هاشمی زاده، وحید حمدی نژاد، مرتضی کاشی، رامین رضاییان، داود حقی، سعید نعمتی(58 محسن بیاتی نیا)، سعید خانی
سرمربی: عبدالله ویسی

صنعت: حسن حوری، سیدرسول میرطرقی، هدایت شهریاری، عباس مرداسی، سجاد مشکل پور، علی ممبینی، امید شریفی نسب، رسول نویدکیا، نبی ساکی، محمدرضا ذوالفنون(92 محمدرضا عظیم)، حجت چهارمحالی(80 مهرزاد میر)
سرمربی: غلامحسین پیروانی

Top