یکشنبه , ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
Sunday 15 May, 2011 18:00
Week 33 IPL 2010-2011
Dastgerdi

Timeline

 
90'

Player statistic

Babak Latifi    
    Ali Ansarian
    Mohammad Reza Zeinalkheiri
    14' Rasool Pirzadeh
    17(OG)' Mehdi Mohammadi
Mohammad Gholami 29'    
    61' Meysam Baou
Hassan Ashjari 64'    
    73' Ali Karimi
Mohammad Esmaeil Nazari 84'    
    86' Meysam Baou
    90' Saeed Daghighi Masoleh

Additional information

Referee
Jahanbazi
Referee 1
Kamranifar
Referee 2
Alinejadian

استیل: محسن الیاسی، حسن اشجاری، مهدی محمدی، حسین کعبی(25 سعید حیدری)، محمد برجلو، هادی ایمانی(75محمداسماعیل نظری)، حسین کاظمی، مهرزاد معدنچی(64 بابک لطیفی)، محسن خلیلی، محمد غلامی، مهدی مهدوی کیا
سرمربی: محمود یاوری

شهرداری: مسعود همامی(44 داود نوشی صوفیانی)، مهدی محمدپوری، علی انصاریان، حبیب گردانی، محمد ایران پوریان، رسول پیرزاده(69 بابک حاتمی)، محمدرضا زینال، شهرام گودرزی، کارلوس ادواردو(49 علی کریمی)، میثم بائو، سعید دقیقی
سرمربی: حمید درخشان

Top