جمعه , ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
Friday 20 May, 2011 18:00
Week 34 IPL 2010-2011
Yadegar Imam Tabriz

Timeline

 
90'

Player statistic

Shahram Godarzi    
    63' Reza Noroozi
    87' Reza Noroozi

Additional information

Referee
Zargar
Referee 1
Farahani
Referee 2
Sanjari

شهرداری: داود نوشی صوفیانی، مهدی محمدپورٰ مارسیو رودریگزٰ ، حبیب گردانی، محمد ایران پوریان، رسول پیرزاده ، شهرام گودرزی، ٰمحمدرضا طهماسبیٰ ، رسول علیزاده(65  علی کریمی)، میثم بائو، سعید دقیقی
سرمربی : حمید درخشان

فولاد خوزستان: علیرضا سلیمی، علی حمودی، جلال کاملی مفرد، جابا موجیری، امیدخورج، ایوب والی  ، آندره رینالدو ، کریم شاهوردی، مهدی مومنی(56 کاوه رضایی) ، رضا نوروزی و آرش افشین(58 دیاکیته)
سرمربی: مجید جلالی

Top