دوشنبه , ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
Monday 02 May, 2011 16:30
Week 25 Azadegan League 2010-11 Group B
Samen Mashhad

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
SeyedAli
Referee 1
Kiani
Referee 2
Naghavi

ابومسلم خراسان: سيدمحمد حسينى، مجيد قديمى، محمدرضا جلالى، سعيد چاه جويى، مرتضى فلاحتى، محمدرضا خرسندنيا، حميد زوهانى از دقيقه ۵۵ مسعود ابطحى، سعيد فاطمى از دقيقه ۸۸ منصور جماليان، ايمان نعمت پور از دقيقه ۵۲ مهدى غلامين، افشين دانشيان و آرش روشنى پور
سرمربى: على حنطه

داماش دورود: بوريس باچاك، ميلاد نصرتى، الياس شهنواز، نبى  شاهمرادى، مهدى كريمى، على لطفى از دقيقه ۹۰ ژوزف اديسون، محمد آقامحمدى، محمد ميرترابى، حامد حزينى از دقيقه ۷۰ احسان خرسندى، على ابوالفتح از دقيقه ۸۷ عباس اسدى و عليرضا افضلى
سرمربى: اميرحسين پيروانى

Top