دوشنبه , ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
Monday 09 May, 2011 16:30
Week 26 Azadegan League 2010-11 Group B
Shohada Sari

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
SeyedAli
Referee 1
Davari
Referee 2
Alighadr

صنعت سارى: مهيار حسن نژاد، سهيل جماليان، محمد غريب، كيوان مطهرى، محسن زاهدى، على نجفى از دقيقه ۶۶ ميلاد محمودى، على نوريان، اسماعيل والى از دقيقه ۵۵ احمدكيا، مهرداد قنبرى، ميلاد جهانى، پيمان سيفى از دقيقه ۷۵ ابراهيم تقى پور
سرمربى: نادر دست نشان

مس سرچشمه: اصغر كرم اللهى، رضا نوراللهى، على خانكى، حسين بغلانى، وحيد اسماعيل بيگى، امير محمدى، اسحاق سبحانى، سعيد بابايى از دقيقه ۸۰ امير اشرفى، بهمن يوسفى از دقيقه ۴۶ محسن مظفرى، محمد ضيايى از دقيقه ۷۵ امير نصرالله زاده، حامد شيرخانلو
سرمربى: احمد سنجرى

Top