یکشنبه , ۲۷ اسفند ۱۳۹۱
Sunday 17 March, 2013 16:00
Week 30 IPL 2012-2013
Takhti Dorood

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
DaneshMehr
Referee 1
Taleghani
Referee 2
Najafi
Video Highlights

گهر درود: شهرام مهربان،تقى ناييبى(از دقيقه ۵۱ فريد عابدى)،امين تركاشوند،آرمان قاسمى،مجيد خدابنده لو(از دقيقه ۵۴ محمدرضا خرسند نيا)،عمار نيك كار،مجيد باجلان،رضا كاردوست،مجيد خميسى( از دقيقه ۶۹ حامد پورعمرانى)،داود بكوك،صابر محمدى
سرمربى: محمد مايلى كهن

داماش گيلان: ميلاد فراهانى،محمد سياه،ابوذر رحيمى،محمد مختارى،مصطفى حاجتى( از دقيقه ۷۸ سعيد حلافى)،مرتضى ابراهيمى،على رضا نظيف كار،محمد رضا مهدوى،حسين ابراهيمى(از دقيقه ۷۵ هادى سهرابى)،على رضا جهانبخش،امين متوسل زاده(افشين چاوشى از دقيقه ۸۳).
سرمربى: افشين ناظمى

Top