پنجشنبه , ۸ فروردین ۱۳۹۲
Thursday 28 March, 2013 17:00
Week 31 IPL 2012-2013
Azodi Rasht

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Hajipour
Referee 1
Eyvaz Mohammadi
Referee 2
Alvandi
Video Highlights

داماش گيلان: ميلاد فراهانى،على رضا نظيف كار،مرتضى ابراهيمى،ابوذر رحيمى،محمد سياه( از طقيقه ٢٦ حسين كوشكى)،محمد آبشك،هادى سهرابى( از دقيقه ٥٨ افشين چاوشى)،محمدرضا مهدوى،امين متوسل زاده،حسين ابراهيمى،سعيد حلافى( از دقيقه ٤٦ على رضا جهانبخش).
سرمربى: افشين ناظمى.

تراكتورسازى تبريز:مهدى ثابتى،مصطفى اكرامى،محمد ايرانپوريان،محمد نصرتى،مرتضى اسدى،مهدى كيانى،مهدى كريميان،فلاويد لوپز،جواد كاظميان( از دقيقه ٧٣ محسن حسينى)،،مسعود ابراهيم زاده( از دقيقه ٧٠ قاسم دهنوى)،مهدى سيد صالحى( از دقيقه ٨٢ گيلسون سوارس).
سرمربى: تونى الويرا.

Top