یکشنبه , ۱۱ فروردین ۱۳۹۲
Sunday 31 March, 2013 17:00
Week 31 IPL 2012-2013
Azadi

Timeline

 
90'

Additional information

Referee
Haghverdi
Referee 1
Kamranifar
Referee 2
Zamani
Video Highlights

پرسپولیس: نیلسون، علیرضا نورمحمدی، محسن‌ بنگر، محمد خانزاده( از دقیقه 69 علی کریمی)، امیرحسین فشنگچی، میثم نقی‌زاده، محمد نوری، ولادتکو، پروویچ،( از دقیقه 63 هادی نوروزی) محمد قاضی( از دقیقه 89 عادل کلاه کج) و کریم انصاری فرد
سرمربی: یحیی گل‌‌محمدی

پیکان: فابیو کاروالیو، علی میرشفعیان، جلال کاملی مفرد، سید احمد مهدی‌زاده، حمید دیوسالار، محمدرضا طهماسبی( از دقیقه 84  رضا طاهری) ، ایمان مبعلی،( از دقیقه 77 پیمان میری)،  داود حقی، حکیم نثاری(  از دقیقه 84 میلاد زنیدپور)، وحید حیدریه، کیوان وحدانی
سرمربی: فیروز کریمی

Top